Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Praca > Prawa pracownika kiedy pracodawca zalega z wypłatą pensji

Prawa pracownika kiedy pracodawca zalega z wypłatą pensji

Globalny kryzys spowodował poważne zmiany na rynku zatrudnienia. Aktualnie rynek pracownika, zmienił się na rynek pracodawcy, co niejednokrotnie powoduje poczucie całkowitej samowolni pośród wielu pracodawców. Nieregulaminowy czas pracy, nieodpłatne nadgodziny, praca weekendowa bez dodatków do pensji i wiele innych naruszeń, które godzą w podstawowe prawa pracownika. Na wszystkie te elementy wiele osób przymyka oko, jeśli tylko terminowo otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Przy rosnącym bezrobociu niewielu pracowników ma odwagę walczyć o swoje prawa.

 

Poważny problem pojawia się wówczas, gdy pracodawca zalega z zapłatą wynagrodzenia przysługującego za wykonaną pracę. W takiej sytuacji każdy pracownik ma prawo zażądać odsetek, które ustawowo należą się z tytułu zwłoki w wypłacie.

 

Dzień wypłaty wynagrodzenia ustalony w regulaminie pracy, to termin w którym pracodawca zobowiązany jest prawnie do uregulowania zobowiązania finansowego wobec pracowników. Przekroczenie tego terminu nawet o kilka dni powoduje, że zgodnie z  art. 481 Kodeksu Cywilnego w oparciu o art. 300 Kodeksu Pracy, zatrudniony pracownik może żądać odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie należnej mu kwoty.

 

W przypadku, gdy pracodawca nie wypłaca przysługującej pensji w terminie i/lub w prawidłowej jej wysokości w oparciu o zawartą umowę, wówczas narusza on art. 94 pkt 5 Kodeksu Pracy, co może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy. Wówczas każdy pracownik ma możliwość sądowego dochodzenia swych praw.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.