Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Praca > Prawidłowo wyliczone wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Prawidłowo wyliczone wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

To nie prawda, że przebywając na urlopie wypoczynkowym traci się prawo do premii, jaką otrzymuje się w trakcie normalnie wykonywanych czynności pracowniczych. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze czasu (20 lub 26 dni w skali roku), za które otrzymuje normalne wynagrodzenie. Normalne, czyli takie, jakie otrzymałby w sytuacji standardowego pełnienia obowiązków służbowych, w wysokości ustalonej na podstawie umowy.

 

W praktyce oznacza to, że każda osoba pracująca w oparciu o umowę o pracę, w trakcie urlopu otrzymuje wynagrodzenie takie, jakie zostało przedstawione w podpisanych przez obie strony dokumentach. Pracodawca jest więc zobowiązany do wypłaty nie tylko równowartości wynagrodzenia zasadniczego, ale i wszelkich innych dodatków, które zostały wskazane w umowie.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, na wynagrodzenie urlopowe składa się wynagrodzenie zasadnicze wraz z innymi świadczeniami ze stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia urlopowego powinna być ustalana indywidualne dla każdego pracownika. W sytuacji występowania zmiennej wysokości składników wynagrodzenia, do obliczenia świadczeń z tytułu urlopu, można zastosować przeciętne wynagrodzenie z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli poszczególne składniki charakteryzują się znacznymi wahaniami, wówczas można okres ten rozpatrywać z perspektywy 12 miesięcy. Urlopu nie można się zrzec, ani też wymienić na ekwiwalent pieniężny w trakcie trwania stosunku pracy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.