Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Praca > Premia uznaniowa, a wynagrodzenie chorobowe

Premia uznaniowa, a wynagrodzenie chorobowe

Pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, przysługuje szereg praw, w tym do pobierania świadczeń pieniężnych w czasie niezdolności do wykonywania czynności zawodowych. O wymiarze świadczeń otrzymywanych w okresie choroby lub urlopu macierzyńskiego decyduje wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

 

Wiele osób znajdujących się na zwolnieniu chorobowym zastanawia się, czy świadczenia pieniężne wypłacone za ten okres będą wyliczone na podstawie zasadniczego wynagrodzenia, czy też zostanie uwzględniona przy tym premia. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli w wewnątrzzakładowym regulaminie znajduje się zapis o tym, że pracownik zachowuje prawo do odebrania premii nawet za czas absencji, wówczas premia ta nie jest wliczana do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. W sytuacji, gdy nie ma takiego zapisu, wysokość zasiłku chorobowego wyliczana jest na podstawie wszystkich składników wynagrodzenia, w tym także premii uznaniowych.

 

W praktycznym ujęciu oznacza to, że ustawowo każdy pracownik ma prawo do pobierania świadczeń w okresie niedyspozycji, obliczanych zgodnie z zawartymi w umowie warunkami. Jeżeli na umowie o pracę, zawarty jest punkt o tym, że za wykonywaną pracę przysługuje wynagrodzenie w z góry określonym wymiarze z dodatkiem w postaci kilkuprocentowej premii uznaniowej wyliczanej od tej podstawy i wypłacanej tylko za pełen przepracowany miesiąc, wówczas podstawa zasiłku chorobowego wyliczona zostanie na podstawie obu tych składników.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.