Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Ekonomia > Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Według kodeksu cywilnego, jest to „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”. Nie występuje jednak w polskim systemie jedna definicja przedsiębiorcy. Przedsiębiorca rozumiany nie jest jako synonim przedsiębiorstwa lub firmy, a podmiot prawny prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą. Początkowo w powojennej Polsce, kodeks handlowy nazywał obecnego przedsiębiorcę kupcem. Zmiany nadeszły dopiero po II wojnie światowej, kiedy to pojawiło się określenie jednostki gospodarki uspołecznionej, jak i jednostki gospodarki nieuspołecznionej. Następnie ustawa Wilczka, wprowadziła pojęcie podmiotu gospodarczego. Nie był to jednak koniec przemian, tak w kolejnych etapach pojawiła się ustawa wprowadzająca przepisy o Krajowym Rejestrze sądowym, która wprowadziła pojęcie przedsiębiorcy. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje przedsiębiorców, jednym z nich jest sensu stricto, czyli działalność prowadzona w celu zarobkowym, we własnym imieniu i zawodzie, jak i przedsiębiorców non for profit – działalność nie ma na celu osiągania zysków, ale mogą być skierowane na przeznaczenie zysków na cele statutowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.