Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Finanse > Rynek pieniężny

Rynek pieniężny

Jest to jeden z segmentów rynku finansowego, miejscem gdzie przeprowadzane są operacje narzędziami finansowymi o terminie zapadalności poniżej jednego roku. Głównymi przedmiotami obrotu na rynku pieniężnym, są krótkoterminowe kredyty i lokaty bankowe. Ma to na celu kształtowanie płynności finansowej podmiotów gospodarczych i finansowych, czyli zagwarantowania ciągłości realizowanych płatności. Rynek pieniężny dzieli się na rynek międzybankowy (depozyty i lokaty), oraz rynek zbywalnych papierów wartościowych. Pierwszy z nich, czyli międzybankowy, w Polsce, do narzędzi którymi posługuje się rynek pieniężny, zalicza przede wszystkim bony skarbowe, papiery krótkoterminowe, oraz pożyczki i depozyty. W rynku papierów zbywalnych, instrumentami są bony skarbowe, pieniężne, papiery komercyjne oraz certyfikaty. Na rynku, prowadzone są rewaluacje, są to kalkulacje, zmierzające do oszacowania dochodowości finansowej instrumentów. Badania prowadzone są w oparciu o aktualne rynkowe ceny.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.