Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Biznes > Spółka cicha

Spółka cicha

Jest formą umowy, bądź też działalności gospodarczej, na mocy której jeden ze wspólników wnoszących wkład majątkowy na rzecz prowadzonego przedsiębiorstwa, w zamian za to wspólnik cichy uczestniczy. Spółka ta jest bardzo zbliżona do spółki komandytowej, są one również nie kiedy mylone, występują jednak znaczące różnice. Spółka cicha jest jedyne stosunkiem obligacyjnym, powstaje ona na mocy umowy zawartej między podmiotem który odpowiada za prowadzenie przedsiębiorstwa, a cichym wspólnikiem. Ta forma spółki była regulowana przepisami z kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934 roku. Obecnie jednak regulacja ta jest nieważne, została ona uchylona w czasie gdy wprowadzono w życie kodeks cywilny, miało to miejsce w 1964 roku. Tak więc dziś spółki ciche mimo iż mogą być zawierane i dziś, chociaż nie posiadają one umocowań prawnych w kodeksie spółek handlowym. Wspólnik cichy uczestniczy w zyskach pochodzących z działalności danej firmy, jednak nie ujawnia się na zewnątrz, nie ma jednak też praw do majątku tej spółki.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.