Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Ekonomia > Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia

Określa ona stosunek osób bezrobotnych, z ludnością aktywną ekonomicznie, tak zwanego zasobu siły roboczej danej populacji. To wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym kraju. Obliczany może on być na dwa sposoby, pierwszym z nich jest stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. Drugim z sposobów obliczania, jest relacja liczy osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, do liczy ludności w wieku produkcyjnym. Rzeczywista stopa bezrobocia dotyczy wszystkich bezrobotnych, przyczyny bezrobocia nie są brane pod uwagę. Jest on zawsze wyższy. Spowodowane może to być brakiem rejestracji osób, bądź odmową rejestracji z powodu braku formalnego. Za osobę bezrobotną, uznać osobę która ukończyła 15 lat, oraz pozostaje aktualnie bez pracy, jak i nie odbywa przyuczenia zawodowego. Poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w przeciągu 6 tygodni poprzedzających badanie, oraz osoba która jest w stanie podjąć się pracy w tygodniu badanym.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.