Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Gospodarka > System walutowy

System walutowy

Jest to zbór zasad i zwyczajów, oraz reguł, które określają warunki i sposoby, które określają sposoby w sposób jaki funkcjonują pieniądze w sferze stosunków międzynarodowym, jak i w określonym terytorium. System walutowy kształtowany jest przez różne wyniki umów międzynarodowych, przez to że w różnych krajach istnieją inne systemy walutowe, zachodzi potrzeba regulacji stosunków walutowych między krajami, wyróżnia się krajowy system walutowy, jak i międzynarodowy system walutowy. Pierwszy z nich odnosi się do waluty która obowiązuje w danym kraju, drugi zaś z systemów (czyt. międzynarodowy), odnosi się do systemu walutowego który funkcjonuje w sferze stosunków międzynarodowych, normy i zasady wynikają z zawartych układów wielostronnych, z których część znalazła wyraz w statutach międzynarodowych organizacji finansowych, głównie w statucie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Międzynarodowy system walutowy kształtuje się w wyniku dwu- lub wielostronnych umów międzypaństwowych, często z udziałem międzynarodowych organizacji finansowych lub jako rezultat praktycznych doświadczeń uczestników światowego obrotu gospodarczego.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.