Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Bankowość > Tajemnica bankowa, czyli odpowiedzialność karna pracowników

Tajemnica bankowa, czyli odpowiedzialność karna pracowników

Tajemnica, w rozumieniu prawnym zwykle kojarzy się z usługami medycznymi. Tymczasem w polskich prawie obowiązuje termin „tajemnica bankowa” regulowana na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.). Czym jest ów tajemnica i co oznacza w praktycznym ujęciu?

 

Według art. 104 Prawa bankowego, jako zakres tajemnicy bankowej, uznaje się wszelkie informacje bezpośrednio związane z czynnościami bankowymi, jaki i klientami banku. Odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy bankowej ciąży zarówno na banku, jego pracownikach, jak i osobach pozostających w bezpośrednim kontakcie z klientem, które dokonują wszelkich czynności bankowych. Oznacza to, że tajemnicy bankowej pod groźbą kary muszą dochować także pracownicy agencji bankowych, które dokonują różnego rodzaju operacji bankowych.

 

Udzielanie informacji na temat funkcjonowania systemów bankowych, a także wewnętrznych procedur osobom niepowołanym obciążone jest postępowaniem karnym, podobnie jak udostępnianie danych dotyczących klientów korzystających z usług danego banku. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zwolnienia banku i jego pracowników z zachowania tajemnicy bankowej, a informacje mogą być przekazane tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym, takim jak Policja, Sąd czy też prokuratura.

 

Zgodnie z prawem, klient którego dane zostały ujawnione pomimo obowiązującej tajemnicy bankowej, na skutek czego poniósł on szkodę, może on dochodzić odszkodowania na drodze sądowej, w tym także stosując powództwo odszkodowawcze.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.