Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Finanse > Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży

Dokument będący umową cywilnoprawną. Ma ona na celu przeniesienie własności dóbr ze sprzedającego, na osobę nabywającą praw do danej rzeczy. Zawierana jest między sprzedającym, a kupującym. Umowa sprzedaży jest umową odpłatną, wzajemną, konsensualną. Umowa może mieć formę pisemną, aktu notarialnego – wszystko jednak zależy od tego, co jest przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży, może być energia elektryczna, gazowa, wodna, cieplna, dane dobra materialne, a nawet sprzedawane mogą być prawa majątkowe. Co ważne zapamiętania, przedmiot sprzedaży, nie musi być własnością sprzedawcy, a sam przedmiot sprzedaży nie musi być skonkretyzowanej postaci w chwili zawierania umowy. Jednak musi on istnieć w przyszłości, w przeciwnym wypadku, umowa sprzedaży nie jest ważna z punktu widzenia prawa. Polskie prawo dokładnie określa co może być przedmiotem sprzedaży, a co nie jest nim uznane, tak za dobra którymi nie można posługiwać się w umowie sprzedaży, są między innymi obiekty historyczne mające znaczenie dla kraju, zaś broń palna i narkotyki, potrzebują odpowiedniego zezwolenia, aby mogły stanowić obiekt handlu. Obowiązkiem sprzedawcy, jest wydanie rzeczy kupującemu, gdy ten uregulował płatność, jak i przenieść własności sprzedawanej rzeczy na kupującego. Kupujący zaś, zobowiązany jest do zapłaty całej sumy za daną rzecz, oraz odebrania przedmiotu od sprzedającego.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.