Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Finanse domowe > Budżet domowy pod opieką profesjonalnego doradcy

Umowa sprzedaży

Dokument będący umową cywilnoprawną. Ma ona na celu przeniesienie własności dóbr ze sprzedającego, na osobę nabywającą praw do danej rzeczy. Zawierana jest między sprzedającym, a kupującym. Umowa sprzedaży jest umową odpłatną, wzajemną, konsensualną. Umowa może mieć formę pisemną, aktu notarialnego – wszystko jednak zależy od tego, co jest przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży, może być energia elektryczna, gazowa, wodna, cieplna, dane dobra materialne, a nawet sprzedawane mogą być prawa majątkowe. Co ważne zapamiętania, przedmiot sprzedaży, nie musi być własnością sprzedawcy, a sam przedmiot sprzedaży nie musi być skonkretyzowanej postaci w chwili zawierania umowy. Jednak musi on istnieć w przyszłości, w przeciwnym wypadku, umowa sprzedaży nie jest ważna z punktu widzenia prawa. Polskie prawo dokładnie określa co może być przedmiotem sprzedaży, a co nie jest nim uznane, tak za dobra którymi nie można posługiwać się w umowie sprzedaży, są między innymi obiekty historyczne mające znaczenie dla kraju, zaś broń palna i narkotyki, potrzebują odpowiedniego zezwolenia, aby mogły stanowić obiekt handlu. Obowiązkiem sprzedawcy, jest wydanie rzeczy kupującemu, gdy ten uregulował płatność, jak i przenieść własności sprzedawanej rzeczy na kupującego. Kupujący zaś, zobowiązany jest do zapłaty całej sumy za daną rzecz, oraz odebrania przedmiotu od sprzedającego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.