Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Podatek > Unia celna

Unia celna

Jest to porozumienie handlowe, w jej ramach, członkowie krajów członkowskich, znoszą między sobą cła oraz inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową. Niższym stopniem unii celnej, jest strefa wolnego handlu, nie obowiązuje w niej żadna wspólna polityka wobec państw trzecich. Zaś wyższym stadium jest wspólny rynek, czyli dodatkowo swobodny przepływ czynników produkcji. Efektami krótkookresowymi utworzenia unii celnej, są efekty kreacji handlu oraz efekt przesunięcia handlu. W dalszym okresie, możemy zaobserwować zmianę skali produkcji, związaną z powiększeniem się rynku. Ów rozrost, nazywany jest korzyścią ze skali produkcji, do pozytywnych skutków, zalicza się również wzrost konkurencji, zmuszająca do wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. Taka sytuacja zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania korków, zmierzających ku bycia odpowiednią konkurencją w porównaniu do innych, zagranicznych przedsiębiorstw.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.