Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Księgowość > Uproszczona księgowość doskonała dla małych firm

Uproszczona księgowość doskonała dla małych firm

Każdy przedsiębiorca posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą, zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji rachunkowo-podatkowej. W tym celu należy wybrać formę księgowości, dzięki której dokonywane będę wszystkie czynności podatkowe i rachunkowe w obrębie prowadzonego przedsiębiorstwa.

 

Uproszczona księgowość to jedna z prawnie obowiązujących form księgowości, z której mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie. Należy jednak pamiętać, że mogą z niej korzystać tylko te firmy, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1,200 mln euro. W sytuacjach, gdy przychód z działalności znajduje się w pobliżu wyznaczonej granicy, należy dokładnie przeliczyć kwotę według średniego kursu NBP na dzień 30 września poprzedniego roku. Jest to niezwykle ważne, ponieważ przekroczenie granicy zobowiązuje do prowadzenia pełnej księgowości.

 

Przedsiębiorstwa prowadzące księgowość w uproszczonej formie, wszelkich rozliczeń rachunkowo-podatkowych może dokonywać na podstawie następujących dokumentów: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Uproszczona księgowość umożliwia samodzielne prowadzenie rachunków firmy i nie wymaga ona zatrudniania osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, szczególnie dla małych, jednoosobowych firm, gdzie zatrudnienie profesjonalnej księgowej znacznie obciążyłoby finanse przedsiębiorstwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.