Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Bankowość > Znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla klienta

Znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla klienta

Stając się klientem banku jako kredytobiorca, raczej nie zwraca się uwagi na ewentualną możliwość bankructwa ów instytucji. W przypadku wielu osób, których zobowiązanie wobec banku jest znaczne, zapewne byłby to wymarzony scenariusz, jednak dla inwestorów jest to już zupełnie inny temat.

 

Podejmując decyzję o ulokowaniu środków na rachunku bankowym, lokacie lub w innej formie stanowiącej depozyt bankowy, warto upewnić się, że wybrany bank posiada zabezpieczenie w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego formę państwowego gwaranta bezpiecznego ulokowania środków. Równocześnie należy pamiętać, że BFG nie daje gwarancji na całkowitą spłatę posiadanych w banku depozytów. Maksymalna kwota zwrotu wypłacana w ramach BFG wynosi 100 tysięcy euro, pod warunkiem, że konto jest prowadzone wspólnie przez małżeństwo. Dla osób indywidualnych zabezpieczenie to wynosi równowartość 50 tysięcy euro. Standardowo jest to wystarczające zabezpieczenie dla większości przeciętnych klientów bankowych, jednak osoby dysponujące większym majątkiem, powinny rozważyć możliwość jego podziału na kilka banków. Z jakiego powodu?

 

Jeżeli skumulowany na rachunku oraz lokatach majątek przekroczy kwotę równowartości 50 tysięcy euro, wówczas fundusz wypłaci jedynie kwotę do tej granicy, pozostałą cześć majtku, klient musi odzyskać dochodząc swych praw na równi z innymi wierzycielami banku, tj. dostawcy energii, właściciel lokalu (jeżeli był on dzierżawiony) inne banki finansujące itp. Nie jest to nazbyt komfortowa sytuacja, dlatego też lepiej zabezpieczyć się w inny sposób.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.