Jesteś tutaj: misters-consulting.pl > Biznes > Związek zawodowy

Związek zawodowy

Grupa dobrowolnie zrzeszających się ludzi pracy najemnej, mogą oni stworzyć organizację społeczną, zwaną związkiem zawodowym. Mają one za zadanie obronę interesów pracowników, zmierza również do poprawy ich sytuacji ekonomicznej, społecznej i materialnej. Ważne dla związków zawodowych, jest przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, oraz zabieranie o lepsze warunki pracy. Początków związku zawodowego możemy doszukiwać się w Wielkiej Brytanii, około roku 1850, kiedy to pracownicy przemysłu hutniczego i metalowego, połączyli swe siły tworząc pierwszy związek zawodowy. W Polsce organem wykonawczym dla związków zawodowych była Centralna Rada Związków Zawodowych. Ustawa regulująca powstanie związków zawodowych w Polsce, została powołana 23 maja 1991 roku. Zgodnie z ową ustawą, związki zawodowe to dobrowolne i samorządne organizacje ludzi pracy, powoływane one są w celu reprezentowania i obrony ich praw. W chwili obecnej liczebność związków zawodowych znacznie słabnie. W Wielkiej Brytanii związki zawodowe miały największy wpływ na władzę i gospodarkę, ponieważ posiadają one silną tradycję. W latach 70-80 wieku, doprowadziły do całkowitego paraliżu.

Tags: ,

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.